Listeria Management i Lakseindustrien

Aquatiq er hovedleverandør av hygieniske løsninger til lakseindustrien i verden.

Listeria Bekjempelse og kontroll.

Vår spesialisering på dette området startet tilbake i 1994 etter en stor tilbakekalling av røkt laks på det amerikanske markedet.

Lakseprosessering har mye av de samme utfordringene som fjærfe, hvor behandlingsområder og utstyr er våte 24/7. Biofilm er en stor utfordring og fungerer som en beskyttelsesfilm for patogene bakterier.

I vårt konsept leverer vi Hygiene Systemer, Kjemikalier, produksjons utstry, samt kurs og opplæring. Alle disse områdene må kombineres for å oppnå en sikker produksjon over tid.

Behold kontrollen

Aquatiq® kan bistå med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnleggende krav; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Normalt følger vårt arbeid en fire-trinns prosess:

1) Planlegging

Gjennomgang av system og resultater for å avgjøre hvilke rutiner og områder som skal prioriteres.

2) Validering / verifisering

Inngående gjennomgang av utvalgte forutsetninger, med vekt på praktisk implementering.

For eksempel, ved å vurdere rengjøring, observerer vi fullføringen av hele rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, forberedelse, forspyling, skumdannelse, skylle, desinfeksjon, sluttskylling og tørking opp.

3) Opplæring

Kommunikasjon og trening er viktig for å sikre forbedring. Vi har lang erfaring med å øke kompetansen, gjennom møter og gjennomføring av kurs.

4) Oppfølging

Læring krever god oppfølging. Vi bistår med å bygge opp nye prosedyrer og opplæring for å oppnå en stabil trygg produksjon.

For inquiries please contact,

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq 
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Salmar, filet IMG_1743 (1).jpg
Salmon Processing has much of the same challenges as poultry, where the processing areas and equipment are wet 24/7.

Kontakt Aquatiq

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.