Smolt

Prosessen fra rogn til smolt for ørret og laks er en av de mest kritiske fasene innen akvakultur.

Renhold i akvakultur

Utfordringer:  Å muliggjøre en god og stabil vekst gjennom hele livssyklusen for en gitt generasjon. 

Aquatiq® Chemistry har løsningene som sikrer optimal produksjon:

  • Rengjøring av varmevekslere
  • Rengjøring og desinfeksjon av kar, utstyr og produksjonsanlegg
  • Daglig renhold og desinfeksjon av automatisert vaksineutstyr
  • Utprøvde og veldokumenterte CIP løsninger

Vi tilbyr også løsninger som tilfredsstiller myndighetenes krav og standarder (feks: Global GAP).

Kategorier

Overflatevask

Sterke alkaliske produkter med optimale tensider for fjerning av fett og proteiner fra fisk og fiskeavfall, er løsningen for god rengjøring av produksjonsutstyr. Produktene er egnet for rengjøring av klekkekar, utstyr for dødfiskbehandling, sykloner, tanker,  arbeidsfartøy, flåter, gulv etc.

Videre tilbyr Aquatiq® Chemistry effektive alkaliske produkter som er skånsomme på aluminium, med et kraftig skum som tørker sakte. Dette gir operatøren mer tid til andre oppgaver, og langsom tørking gir også produktet lengre virketid på overflaten. Det fungerer også godt for rengjøring av for eksempel arbeidsfartøy, kar og klekkeutstyr.

Relaterte Produkter

Foam 226, Arrow FPC, Foam 32T, Aco Hygiene Skum Røk

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Desinfeksjon for akvakultur

Aquatiq® Chemistry har to godkjente desinfeksjonsmidler, registrert på listen til Mattilsynet på godkjente desinfeksjonsmidler for bruk i akvakultur. Disse produktene inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Du trenger bare ett av disse to produktene for å holde kontroll over bakterier, virus og sopp ved riktig bruk etter vask. Produktene er egnet for både overflate- og CIP desinfeksjon.

I tilfelle et generasjonsbytte på en lokalitet, anbefales det å sterilisere ringer og annet utstyr før man går til en ny lokalitet eller nytt innsett. Arbeidsfartøy skal ha sikre rutiner for desinfeksjon for å hindre smitte mellom lokaliteter.

Produkter:

Aqua Des og Perfectoxid

Dosering:  Overflate 1 % i 20 min. I bad 0,5 % i 20 min. (Se egen info)

 

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: chemistry@aquatiq.com

Ved spørsmål, kontakt:

Kjartan Leknes

Food Safety Specialist 
Aquatiq Chemistry 
+47 909 66 212 
kjartan.leknes@aquatiq.com

WEBSHOP

Anbefalte Produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aco Hygiene Skum Gigante

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Brosjyrer

Aquatiq Chemistry - Akvakultur

Aquatiq Chemistry - Miljøsikring / Kjemikalielagring Akvakultur

Utvalg av sikring og lagrings løsninger for kjemikalier innen fiskeri...

Use of Aqua Des in aquaculture

Aquatiq Chemistry - Vikan næringsmiddelhygiene

Aquatiq Chemistry - Birchmeier

Kontakt Aquatiq Chemistry

Vil du bli kontaktet på telefon? Skriv inn ditt nummer her.
Forklar så godt som mulig hva forespørselen gjelder.
I henhold til GDPR.