Rengjøringsutstyr for Akvakultur

Riktig rengjøringsutstyr er viktig for å oppnå ønsket hygienisk resultat.

Renholdssystemer for Akvakultur

Riktig utstyr har stor betydning på det hygieniske resultatet.  

Aquatiq® Chemistry leverer enkelt utstyr innenfor rengjøring og hygiene, og i sammarbeid med vårt søsterselskap Aquatiq® Hygiene Systems leveres mere avanserte systemer:

  • Lavtrykk- og mellomtrykksspumper
  • Pumper og doseringenheter
  • Enkelt og avansert påføringsutstyr
  • Sentralvaskeanlegg / Satelitter - Rørsystemer. Komplette anlegg fra 20 til 45 bar
  • Rekvisita

Ved spørsmål, kontakt:

Johnny Olaisen

Project Manager
Aquatiq Hygiene Systems
+47 908 91 182
johnny.olaisen@aquatiq.com

Webshop

 

Brosjyre

Aquatiq Hygiene Systems - English

Aquatiq Chemistry - Vikan næringsmiddelhygiene

Aquatiq Chemistry - Birchmeier

Aquatiq Chemistry - Miljøsikring / Kjemikalielagring Akvakultur

Utvalg av sikring og lagrings løsninger for kjemikalier innen fiskeri...

Kontakt Aquatiq Chemistry

Vil du bli kontaktet på telefon? Skriv inn ditt nummer her.
Forklar så godt som mulig hva forespørselen gjelder.
I henhold til GDPR.