Food Safety Culture

For å forbedre må man måle, men hvordan måler man en bedrifts kvalitetskultur?

Når vi spør, får vi ofte ingen gode svar, inntil nå!

Hvordan måle og forbedre din kvalitetskultur?

Matproduksjon handler i dag om å ha styring på svært mange detaljer. Struktur, system og sertifisering er en nødvendighet, men ikke garanti for å lykkes. «The missing link» er ofte bedriftens kultur – «måten vi gjør det på hos oss». Arbeid med forbedring av bedriftskulturen er imidlertid vanskelig. Det tar tid, er komplekst og kan ikke fikses med teknologiske verktøy, fordi det handler om mennesker og etablerte arbeidsprosesser.

Culture Excellence Program er et internasjonalt nytt og spennende konsept for å måle, analysere og forbedre organisasjonskultur (Quality Culture og mattrygghetskultur). Programmet er spesielt tilpasset matindustri og serveringsbransjen/dagligvare og bygger på 15 års akademisk forskning og industrierfaring. Culture Excellence Program er utviklet av Taylor Shannon Institute (www.taylorshannon.com). Aquatic Consult har rettighetene til programmet i Skandinavia. Som medlem av programmet vil din bedrift bli en del av et globalt nettverk av matbedrifter. Denne gruppen gis tilgang til beste praksis og oppdatert fagstoff for matbransjen gjennom webinar og digitale work shop.

Hva kan en oppnå med programmet:  

  • Identifiserer risikoområder, i og mellom enheter, roller og aktiviteter
  • Synliggjør styrker og svakheter i bedrifters nivå og evne til forbedring relatert til kvalitet og arbeid med mattrygghet
  •  Sørger for ekte innsikt i medarbeideres meninger, holdninger og adferd
  • Identifiserer de viktigste områdene å allokere ressurser til
  • Måler avkastning (ROI) på opplæring, systemer og andre initiativer

En Culture Excellence prosess består vanligvis av følgende trinn:

  1. Forberedelse og planlegging
  2. Gjennomføring av digital spørreundersøkelse
  3. Analyse og presentasjon av resultater
  4. Coaching og oppfølging i etterkant
  5. Ny måling etter et år for å måle forbedring

 

Erfaringer fra Taylor Shannon Institute:

• Bidrar til å sette fokus på riktig sted
• Gir bedre styring og effekt av opplæringstiltak
• Bidrar til effektiv erfaringsutveksling og kompetansebygging
• Avdekker om mål og strategier er forankret og kjent

Ta kontakt for spørsmål eller mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
mariann.kirkerod@aquatiq.com

Katalog

Aquatiq Consult Katalog 2018

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.