Kurs i FSSC/ISO 22000

Ta kontakt ved interesse!

FSSC/ISO 22000

Meld deg på her! 

NY VERSJON AV ISO 22000

FSSC  22000 bygger på de to standardene ISO 22000 og TS 22002. I dette kurset benytter vi ISO 22000:2018, slik at dere også får en gjennomgang av de viktigste endringene fra 2005 versjonen. Det er blant annet flere viktige endringer innen HACCP, ledelse, kommunikasjon, med mer. Vi gjennomgår alle endringene i standarden og hva dette vil bety i praksis. ISO 22000:2018 vil bli implementert i FSSC 22000 v5, som blir publisert i mai 2019. Alle FSSC sertifiseringer vil være etter versjon 5 fra 01.01.2020.

_________________________________________________________________________________

FSSC 22000 gir et rammeverk for effektivt å håndtere virksomhetens ansvar for mattrygghet og kvalitet.
FSSC 22000 er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI), og er basert på eksisterende ISO-standarder.

FSSC 22000 bygger på krav iht ISO 22000:2018 og krav til grunnforutsetninger iht ISO 22002-1. Alle ledd i matkjeden fra fjord/jord til bord, herunder også transport-virksomheter, lager og distribusjonssentraler kan sertifiseres etter FSSC 22000.

Hvorfor sertifisere etter FSSC 22000?
Standarden er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å etablere og kontinuerlig forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

FSSC 22000

 • Integrert med andre ISO-standarder, spesifikasjoner for
  grunnforutsetninger, Codex for implementering av HACCP-prinsippene og myndighetskrav
 • Anerkjent av GFSI
 • Man kan integrere system for mattrygghet og produktkvalitet med andre styringssystemer som miljøstyring, bærekraft og helse og sikkerhet, da alle disse bygger på High Level Structure
 • Øker åpenhet i hele matvarekjeden
 • Hjelper organisasjoner med å implementere et robust styringssystem for mattrygghet og kvalitet som er akseptert over hele verden

Mål

Kurset skal gi deltagere forståelse for oppbygging og drift av et styringssystem iht ISO/FSSC 22000 og ISO 22002-1.

Innhold

 • Bakgrunn og omfang
 • Hovedkrav og styringsprinsipper inkludert endringene fra ISO 22000:2005 til ISO 22000:2018
 • Hovedkrav til grunnforutsetninger i ISO 22002-1
 • Rollen til HACCP-teamet
 • Hvordan lykkes med ISO 22000 og FSSC 22000

Målgruppe

Kurset passer for HACCP-teamets medlemmer, toppledelsen og andre nøkkelpersonell.

Forkunnskap

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-prinsippene iht Codex Alimentarius.

Praktisk informasjon 

 • Tid: 
 • Varighet: 7 timer
 • Sted: 
 • Påmeldingsfrist: 
 • Pris: 5 100,-

Meld deg på her!

For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator 
Aquatiq Consult 
+47 957 94 008
kirsti.mathisen@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.