Praktisk revisjonskurs for matindustrien

Trondheim 19.-21. mars 2019
Få plasser igjen!

Et samarbeid med NORSK KYLLING 

Meld deg på her!

Gjennomføring av en revisjon krever øvelse. Aquatiq Consult har over flere år utviklet et unikt revisjonskurs hvor vi praktiserer "learning by doing". 

Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser guider vi deltagerne trinn for trinn gjennom revisjonsprosessen. 

For best mulig læring avslutter vi kurset med en praktisk revisjon hos vertsbedrift Norsk Kylling på Støren.  

Foredragsholdere observerer deltagere i revisjonsgruppene, og det gis tilbakemeldinger på deres utførelse av revisjonen.

Mål

Gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjoner i matrelaterte virksomheter.

Innhold

 • Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram
 • Gjennomgang av revisjonsprosessen
 • Kommunikasjon og revisjonsmetodikk
 • Forberedelse av en enkelt revisjon mot utvalgte kravpunkter i BRC
 • Utarbeidelse av sjekklister
 • Rapportering og oppfølging av tiltak
 • Formulering av avvik
 • Revisjon av virksomhet

Målgruppe 

Kurset er rettet mot personell i matbransjen som har som oppgave å lede, delta eller gjennomføre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon eller vurdering av ulike system for mattrygghet i matrelaterte virksomheter. Kurset passer også for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjonsteknikk, for å kunne utføre systemrevisjoner.

Kurset kan også bedriftstilpasses.

Praktisk informasjon 

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Varighet: 3 dager (Dag 1: 10.00-17.30 / Dag 2: 09.00-17.30 / Dag 3: 07.30-16.00)

Kommende kurs:

 

19.-21. mars 

Trondheim/Norsk Kylling

 • Sted: Scandic Hotel Nidelven
 • Påmeldingsfrist: 5. mars
 • Frist for 10% early bird rabatt: 15. februar
 • Kursavgift: 10 500,-

Meld deg på her!

Ta kontakt for mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 415 59 870 
mariann.kirkerod@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog 2018

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.