Rotårsaksanalyse

Rotårsaksanalyse er et utmerket verktøy for å identifisere tiltak for å hindre gjentakelse av uønskede hendelser. Det er et inkludert krav i for eksempel BRC Global Standard for Food Safety og ISO 22000.

Mål

Gi deltakerne et verktøy for å gjennomføre rotårsaksanalyse, og en introduksjon av effektive teknikker som støtter kontinuerlige forbedringsprosesser i en organisasjon.

Innhold

 • Rotårsaksanalyse og kontinuerlig forbedring

 • Rotårsaksanalyse - trinnvis
 • Definer avvik / uønsket hendelse
 • Gjennomføre rotårsaksanalyse
 • Lage handlingsplaner
 • Gjennomføre tiltak
 • Verifisere og måle effekten av tiltak

Bruk av ulike metoder for årsakanalyse: 

 • 5 x Hvorfor
 • Fiskebensdiagram
 • Brainstorming
 • Tankekart
 • Casestudier

Målgruppe

Kurset er relevant for de fleste roller i en næringsmiddelbedrift. F.eks medlemmer av det tverrfaglige HACCP-teamet.

Kurset arrangeres kun som bedriftstilpasset kurs. 

PRAKTISK KURSINFORMASJON

For spørsmål, kontakt:

Elise Solberg Løvlund

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 478 91 676
elise.lovlund@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.