Clean-in-Place (CIP)

Vi prosjekterer og leverer hygieniske CIP system som sørger for trygg og effektiv produksjon.

Clean-in-Place (CIP)

Definisjon: Clean-in-place (CIP) er en metode for å rengjøre innvendige flater av rør, fartøy, prosessutstyr, filtre og tilhørende beslag, uten demontering.

Industrier

Bransjer som er avhengige av CIP, er de som krever høy hygienivå, og inkluderer: meieri, drikkevarer, brygging, bearbeidet mat, farmasøytisk og kosmetikk.

Våre systemer

Full-automatiserte systemer med

 • Programmerbare logikkontrollere
 • Flere balansetanker
 • sensorer
 • ventiler
 • Varmevekslere
 • Datainnsamling
 • Spesielt utformede sprøytedyser.

CIP design prinsippet

 • Høy turbulens, høy strømningsløsning for å oppnå god rengjøring (gjelder rørledninger og noe fylt utstyr).
  Lever løsningen som en lavspenningssprøyte for å fullstendig våte overflaten (gjelder for lett skittede kar hvor en statisk sprøyteboll kan brukes).
 • Leverer en høyt energibesparende spray (gjelder for svært skitne eller store diameter fartøy hvor en dynamisk sprøyteanordning kan brukes).
 • Forhøyet temperatur og kjemiske vaskemidler brukes ofte for å forbedre rengjøringseffektiviteten.

For spørsmål vennligst kontakt

Jan Kåre Nymoen

CEO / Adm. Direktør
Aquatiq Food Factory AS 
+47 473 27 447 
jan.kare.nymoen@aquatiq.com

Kontakt Aquatiq Food Factory

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.