Finner de riktige løsningene, Sammen.

Gjennom mange år har vi jobbet med våre kunder og leverandører for å møte utfordringene i næringsmiddelindustrien. Dette har gitt oss en unik kompetanse, som våre konsulenter bruker i å hjelpe kunder, over hele verden.

Aquatiq® gjennomfører et bredt spekter av konsulentoppdrag - fra store prosjekter utenfor bedriftene til mindre oppdrag som kan gjøres via telefon og post.

Vi har kompetanse innen de fleste fagområder innen næringsmiddelindustrien og dekker områder som disse:

 • Hygienisk design
 • Mikrobiologi
 • Trygg Mat
 • HACCP
 • Allergiforvaltning
 • Mat svindel / Food Fraud
 • Merkingskrav
 • Revisjon
 • Rengjøring - vask og desinfeksjonsmidler
 • Matkvalitets smøremidler
 • Kjemikalier til tekniske avdelinger
 • Manuelle og automatiserte rengjøringssystemer
 • Design, konstruksjon, montering og igangkjøring av automatiserte hygieniske prosessanlegg

Vi jobber innenfor rammene av internasjonale standarder for mattrygghet. Vår ambisjon er å gi våre kunder løsninger som er trygge og lønnsomme, og gjør Trygg Mat til et konkurransefortrinn.

For spørsmål, kontakt:

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
mariann.kirkerod@aquatiq.com

Ressurspersoner

Elvin Bugge

CEO
Aquatiq
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
mariann.kirkerod@aquatiq.com

Jan Kåre Nymoen

Managing Director
Aquatiq Food Factory
+47 473 27 447
jan.kare.nymoen@aquatiq.com

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749
svein.holtesmo@aquatiq.com

Kim Brunsvik

Managing Director
Aquatiq Chemistry
+47 415 52 422
kim.brunsvik@aquatiq.com

Case

Kontakt Aquatiq

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.