Trygg Mat Konsept

Aquatiq® er spesialisert innen Trygg Mat segmentet. Vi tilbyr konsulenttjenester, kurs, kjemi, hygiene systemer og prosessutstyr. En unik kombinasjon av alle overordnede.

Trygg Mat Konsept

Bred kunnskap og kompetanse gir oss en unik plattform som hjelper våre kunder til å oppnå stabil og trygg matproduksjon. Ved uventede hendelser kan vi hjelpe med kompetente personer, samt gi opplæring, endre rutiner og tilby utstyr og kjemikalier. Vår tydelige, kundefokuserte tilnærming til mattrygghet har vist seg å være svært unik.

Vi tar mattrygghet seriøst.

Matkonsumet spiller to grunnleggende roller i menneskelig utvikling: ernæring og forebygging av sykdommer. Matbårne sykdommer er sjeldne, men når de oppstår, kan den negative effekten på menneskers helse være betydelig.

Aquatiq® hjelper industrien med å lage komplette mattrygghetskonsepter gjennom hele verdikjeden. Vår kompetanse, kompetente personale og lang erfaring i næringsmiddelindustrien gir Aquatiq® en unik foretningsmodell som skaper verdi for våre kunder.

Pathogen Management

Listeria er en vanlig bakterie som finnes i matbehandlingsmiljøet, særlig i produksjon og pakking av ferdige produkter (RTE), kjøtt-, fisk- og fjærkreindustri.

Miljø- og produktprøvetaking spiller en viktig rolle i å identifisere potensielle problemområder i et matprosessanlegg, avslørende forhold som kan bidra til sluttproduktkontaminering. Regelmessig miljøovervåkning i og rundt produktbehandlingsområdet kan være et effektivt varslingssystem for å identifisere potensielle kilder til Listeria-forurensning i ferdig produkt.

Behold kontrollen

Aquatiq® kan bistå med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnleggende krav; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Normalt følger vårt arbeid en fire-trinns prosess:

1) Planlegging

Gjennomgang av system og resultater for å avgjøre hvilke rutiner og områder som skal prioriteres.

2) Validering / verifisering

Inngående gjennomgang av utvalgte forutsetninger, med vekt på praktisk implementering.

For eksempel, ved å vurdere rengjøring, observerer vi fullføringen av hele rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, forberedelse, forspyling, skumdannelse, skylle, desinfeksjon, sluttskylling og tørking opp.

3) Opplæring

Kommunikasjon og trening er viktig for å sikre forbedring. Vi har lang erfaring med å øke kompetansen, gjennom møter og gjennomføring av kurs.

4) Oppfølging

Læring krever god oppfølging. Vi bistår med å bygge opp nye prosedyrer og opplæring for å oppnå en stabil trygg produksjon.

Aquatiq hjelper bedriften med hele prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

For spørsmål, kontakt:

Elvin Bugge

CEO
Aquatiq®
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Ressurspersoner

Elvin Bugge

CEO
Aquatiq
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Geir Johnsen

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 990 99 358
geir.johnsen@aquatiq.com

Nathan Moreland

Managing Director
Aquatiq Food Safety Ltd
+44 781 848 3043
nathan.moreland@aquatiq.com

Stein-med-renholder_BW_ISO_web.jpg

Kontakt Aquatiq

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.