Tine Meieriet Dovre sine erfaringer med nettbasert bedriftsinternt HACCP-kurs

Å lære seg en metodikk krever forståelse, trening og modning. Derfor har klasseromskurs med høy grad av involvering vist seg å være effektive. Da korona- situasjonen inntraff, ble dette vanskelig og mange har laget nettbaserte varianter av sine kurs. Det har også Aquatiq Consult gjort. Vi har i 20 år tilbudt tradisjonelle klasseromskurs i HACCP på ulike nivå til matbransjen, og har begynt å teste ut dette som nettkurs. Vi hadde en teori om at innføringskurset kunne egne seg godt, og i mai gjennomførte vi et bedriftsinternt nettkurs i HACCP for TINE Meieriet Dovre. Meieriet driver produksjon av hvitmuggost. De har 13 ansatte og produserer ca 230 tonn ost per år. I etterkant av kurset intervjuet vi deres forbedringssjef Ymbjørg Øwre om mål, bakgrunn og erfaring med bruk av nettkurs som kursform på denne type kurs.

Tine Meieriet Dovre sine erfaringer med nettbasert bedriftsinternt HACCP-kurs

Hva var de viktigste målene med kurset?

Kompetanseheving relatert til mattrygghet har alltid vært viktig for oss, men vi hadde ikke gjennomført et rent HACCP-kurs for alle ansatte. Videre anser vi repetisjon som viktig. Målet vårt var derfor å repetere og heve kunnskap gjennom faglig påfyll og involvering av hele staben, dvs alle disipliner uavhengig av om de hadde ingen eller mye forståelse for HACCP fra før. Målet var videre å sikre en felles forståelse og erfaringsutveksling.

Etter samtale med Aquatiq Consult besluttet vi å arrangere kurset som nettkurs, og det angrer vi ikke på. Vi er kjempefornøyd med kurset og har bare positive erfaringer.

Kan du si litt om bakgrunnen for at dere valgte nettkurs og ikke fysisk kurs?

  • Nettkurs som kursform på denne type kurs hadde vi ikke mye erfaring med, men det ga oss stor fleksibilitet og større mulighet for måloppnåelse. Normalt gjennomfører vi tradisjonelle klasseromskurs, og ofte reiser vi inn til Oslo. Begrensningen med slike kurs, er at vi kun kan sende mindre grupper om gangen av produksjonstekniske årsaker. Vi er som nevnt kun 13 ansatte.  
  • Med nettkurs kunne vi splitte kurset opp i 2 moduler a 2 x 3 timer. Vi valgte gjennomføringen på tidspunkt som i minst mulig grad påvirket vår produksjon. Ved å gjøre det slik, fikk vi med oss alle. Det var en stor opplevelse.
  • I og med at vi bare var 13 deltagere, kunne vi også invitere med oss ansatte fra TINE Meieriet Lom & Skjåk. Dette ble tatt positivt i mot.

Nå som dere har gjennomført nettkurs, hvilke erfaringer sitter dere igjen med?

  • Vi hadde som nevnt en svært assortert gruppe ansatte. Dette kan være utfordrende, kanskje spesielt med nettkurs, men her ble vi positivt overrasket.
  • Det var behagelig og mindre intensivt å gjennomføre over to dager istedenfor tradisjonelt en. Vi fikk tid til å fordøye teorien og til å jobbe med oppgaver mellom modulene. Alle var engasjerte og aktive.  
  • Det fungerte alt i alt ypperlig, kurset traff, og de jeg har snakket med, har vært fornøyde.

Hva mener du er suksessfaktoren?

Dette skyldes nok flere forhold, og noe har jeg allerede nevnt.

  • Gode forberedelser og diskusjon i forkant er viktig. Jeg opplevde kommunikasjonen med forelesere som svært god. Aquatiq Consult har lang erfaring, og veiledet oss med råd og tips, noe som gjorde at forberedelser fra vår side ble minimale.
  • Kurset ble videre tilpasset vårt anleggsnivå. Det anser jeg som svært viktig, spesielt når du involverer så bredt som vi gjorde. Ansatte kjente seg igjen, de var engasjerte og diskusjonen gikk løst.
  • Ellers vil jeg fremheve måten kurset var utformet på. Innholdet var dekkende, ikke for mye og ikke for lite. Det ble brukt språk/ord som ansatte skjønte. Gruppeoppgavene var gode og involveringen var gjennomtenkt.
  • Sist men ikke minst, ble kurset gjennomført av to gode forelesere som både kunne det de snakket om, i tillegg til at de hadde kunnskap om vår type produksjon. Sistnevnte var vel så viktig.  

Det er også verdt å nevne at denne kursformen ikke bare leverte, men den sparte oss også for en del kroner i form av reduserte reise- og diettutgifter. Mindre reising er som vi alle vet også å foretrekke. Alt i alt en bærekraftig løsning, som vi kan anbefale på det varmeste.

For spørsmål, kontakt:

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult 
+47 415 59 870

mariann.kirkerod@aquatiq.com

 

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.