Slakteri

I et slakteri er det en utfordring å holde et stabilt høyt hygienisk miljø over tid. Dårlig hygienisk design på maskiner og utstyr vanskeliggjør vaskeprosessen og det dannes biofilm med patogene bakterier.

Renhold i Slakteri

Aquatiq® Chemistry leverer kjente og etablerte produkter fra kvalitetsprodusenter for rengjøring og desinfeksjon.

Fagområder der vi kan bistå med løsninger:

  • Overflate-rengjøring
  • CIP-rengjøring
  • Syrevask for fjerning av protein
  • Kjemi for tekniske installasjoner (feks. Elektro bedøver)
  • Personlig hygiene
  • Næringsmiddelgodkjente smøremidler

    I tillegg tilbyr vi kurs, opplæring og renholdsplaner for bedriftens personell.

Kategorier

Overflatevask

Sterke alkaliske produkter med optimale tensider for fjerning av fett og proteiner fra fisk og fiskeavfall, er løsningen for god rengjøring av produksjonsutstyr. Produktene er egnet for rengjøring av klekkekar, utstyr for dødfiskbehandling, sykloner, tanker,  arbeidsfartøy, flåter, gulv etc.

Videre tilbyr Aquatiq® Chemistry effektive alkaliske produkter som er skånsomme på aluminium, med et kraftig skum som tørker sakte. Dette gir operatøren mer tid til andre oppgaver, og langsom tørking gir også produktet lengre virketid på overflaten. Det fungerer også godt for rengjøring av for eksempel gulv, maskiner og i produksjonsmiljøet generelt.

Relaterte Produkter

Foam 226, Arrow FPC, Foam 32T, Aco Hygiene Skum Røk

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Desinfeksjon for slakteri

Aquatiq® Chemistry har to godkjente desinfeksjonsmidler, registrert på listen til Mattilsynet på godkjente desinfeksjonsmidler for bruk i akvakultur. Disse produktene inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Du trenger bare ett av disse to produktene for å holde kontroll over bakterier, virus og sopp ved riktig bruk etter vask. Produktene er egnet for både overflate- og CIP desinfeksjon.

I tilfelle et generasjonsbytte på en lokalitet, anbefales det å sterilisere ringer og annet utstyr før man går til en ny lokalitet eller nytt innsett. Arbeidsfartøy skal ha sikre rutiner for desinfeksjon for å hindre smitte mellom lokaliteter.

Produkter:

Aqua Des og Perfectoxid

Dosering:  Overflate 1 % i 20 min. I bad 0,5 % i 20 min. (Se egen info)

 

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: chemistry@aquatiq.com

Ved spørsmål, kontakt:

Region Vest

Kjartan Leknes

Food Safety Specialist 
Aquatiq Chemistry 
+47 909 66 212 
kjartan.leknes@aquatiq.com

Eller

Midt/Nord Norge

Per Ingar Johansen

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 905 58 343
per.ingar.johansen@aquatiq.com

WEBSHOP

Anbefalte Produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

Aco Hygiene Skum Alkaklor

Flytende, alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Aco Hygiene Skum PH

Surt skumvaskemiddel til bruk i næringsmiddelindustrien.

Aco Hygiene Des PE

Flytende sterkt desinfeksjonsmiddel for bruk i næringsmiddel-industrien

Aco Hygiene Biocip

Aco Hygiene Biocip 1 er et flytende, sterkt alkalisk sirkulasjonsrengjøringsmiddel (C.I.P)

Aco Hygiene Skum Gigante

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Aco Hygiene Chloroclean med Skum

Flytende, alkalisk skumrengjøringsmiddel for bruk innen næringsmiddelindustrien.

Aco Hygiene Cip Alka 14

Sterkt alkalisk, flytende CIP-rengjøringsmiddel.

Brosjyrer

Denios 2019

Aquatiq Chemistry - Akvakultur

Use of Aqua Des in aquaculture

Aquatiq Chemistry - Vikan næringsmiddelhygiene

Kontakt Aquatiq Chemistry

Vil du bli kontaktet på telefon? Skriv inn ditt nummer her.
Forklar så godt som mulig hva forespørselen gjelder.
I henhold til GDPR.