Rengjøringsutstyr for Akvakultur

Riktig rengjøringsutstyr er viktig for å oppnå ønsket hygienisk resultat.

Renholdssystemer for Akvakultur

Riktig utstyr har stor betydning på det hygieniske resultatet.  

Aquatiq® Chemistry leverer enkelt utstyr innenfor rengjøring og hygiene, og i sammarbeid med vårt søsterselskap Aquatiq® Hygiene Systems leveres mere avanserte systemer:

  • Lavtrykk- og mellomtrykksspumper
  • Pumper og doseringenheter
  • Enkelt og avansert påføringsutstyr
  • Sentralvaskeanlegg / Satelitter - Rørsystemer. Komplette anlegg fra 20 til 45 bar
  • Rekvisita

Ved spørsmål, kontakt:

Johnny Olaisen

Project Manager
Aquatiq Hygiene Systems
+47 908 91 182
johnny.olaisen@aquatiq.com

Webshop

 

Brosjyre

Aquatiq Hygiene Systems - English

Aquatiq Chemistry - Vikan næringsmiddelhygiene

Aquatiq Chemistry - Birchmeier

Denios 2019

Kontakt Aquatiq Chemistry

Vil du bli kontaktet på telefon? Skriv inn ditt nummer her.
Forklar så godt som mulig hva forespørselen gjelder.
I henhold til GDPR.