Kommende kurs | Gå til total kursoversikt

HACCP Innføring - et praktisk nettkurs for alle

Nettkurs (2 moduler):

5. og 12. oktober - få ledige plasser

2. og 9. november

Mikroorganismer - Matbransjens usynlige fiender

Nettkurs Modul 1:

8. oktober

Nettkurs Modul 2:

29. oktober

FSSC 22000

Nettkurs 23. oktober

Rotårsaksanalyse

Lillestrøm 28. oktober 

HACCP Workshop - vårt beste kurs gjennom tidene

Bergen 3.-5. november - fullbooket

Drammen 9.-11. mars 2021

 

Mikrobiell prøvetaking

Nettkurs 12. november

Food Fraud/ Matsvindel

Nettkurs (2 moduler):

16. november (del 1) / 23. november (del 2)

Fastsettelse av holdbarhet

Nettkurs 19. november

HACCP Videregående

Lillestrøm 26.-27. januar 2021

Praktisk revisjonskurs for matindustrien

På grunn av koronapandemien, må våre vertsbedrifter opprettholde besøksforbud for eksterne. Vi må derfor avlyse våre revisjonkurs inntil videre. Vi ser på løsninger for nettkurs på den teoretiske delen.

Culture Excellence - gratis webinar

Ta kontakt for en gjennomgang

Aquatiq Consult har levert kurs til matindustrien i over 20 år. Vi har utviklet våre kurs og virkemidler i takt med kundene og deres behov. 

Vår drøm er at du og din bedrift skal velge Aquatiq som total kompetanseleverandør. At vi sammen gjør "What it Takes" for å redusere risiko - og på den måten skape ønskede resultater, dvs salg av trygg mat.

Redusert risiko og bedre resultater starter med kunnskap

Veien mot bedre resultater og tryggere mat starter med kunnskap. Men -  

"What we know does not always equal what we do".

Maten blir ikke tryggere før kunnskapen tas i bruk. Det handler om å endre adferd og resultater. Det handler om å bygge en trygg mat kultur.

For å skape ønskede resultater må opplæringen settes inn i rett kontekst. Som ett eller flere skritt i reisen mot å mestre ferdigheter og ta i bruk ny ønsket adferd. Noen suksessfaktorer for å lykkes er: 

 • Opplæring, trening og repetisjon
 • Fokus på handlinger for å lære
 • Morsomt og engasjerende
 • Bruke realistiske eksempler for å oppnå langsiktig adopsjon av ny adferd
 • Se ønsket adferd utvikle seg ved å følge opp dine indikatorer for trygg mat resultat
 • Se hvor det er behov for samhandling og lederskap 

Veien til mål avhenger av den enkelte bedrift og deres behov. Vi har ulike virkemidler:

Åpne kurs

Vi tilbyr et omfattende tilbud av åpne trygg mat relaterte kurs for matbransjen. Vi tilbyr både fysiske og digitale klasseromskurs og kortere webinar. Disse kursene er generiske og for alle. Se beskrivelse lenger ned. 

Vi er blant annet Norges ledende tilbyder av HACCP-kurs. HACCP-kursene tilbys på 3 nivå. Vi er også et godkjent HACCP opplæringssenter av RSPH og kan derfor tilby eksamen på vegne av RSPH.

Kursene legges ut fortløpende. Følg med på vår kurskalender over. 

Bedriftsinterne kurs

I tillegg til våre åpne kurs, tilbyr vi et omfattende tilbud av bedriftsinterne kurs og opplæringsprogrammer for våre kunder i matbransjen. 

Her kan du som kunde plukke og mikse mellom alle kurs vi har. Sammen kan vi tilpasse kurs og agenda i tråd med mål og behov.

Også her kan vi tilby opplæringen digitalt og fysisk, og kanskje best - en kombinasjon av disse for å nå ønskede mål. F.eks:

 1. Trinn kan være at vi gjennom digital opplæring sikrer at deltagere har felles grunnleggende teoretisk kompetanse om tema som skal gjennomgås.
 2. Trinn kan være en fysisk workshop for å trene (lære inn ferdigheter).
 3. Trinn kan være oppfølging, hjemmeoppgaver og flere mindre digitale moduler.

Tilpassede kurs er normalt den mest kostnadseffektive løsningen. Deltagerne får samme kunnskapsnivå om emnet og kan dermed diskutere og prioritere bedre sammen. En annen fordel er nærheten til den daglige driften og prosessen. Som nevnt tidligere, er en av suksessfaktorene å relatere opplæringen til egen hverdag kunnskap om produkt og prosess som skal trygges og ferdigheter og adferd som skal utvikles / forbedres 

Våre fagspesialister har lang erfaring som foredragsholdere / fasilitatorer. I tillegg har alle mange års ledererfaring fra praktisk arbeid i matindustrien. Til daglig jobber vi sammen med våre kunder for å finne løsninger for å forbedre system, kultur og resultater. Det betyr at vi alle over tid får sett mange gode og mindre gode løsninger og får med det god oversikt over beste praksis. Våre forelesere kjennetegnes derfor som personer med svært god helhetsoversikt og prosess forståelse, så vel som unik detaljkunnskap. Sist men ikke minst så har alle selv følt utfordringene på kroppen. En unik kombinasjon som kommer bedriftene til hjelp gjennom rask og mer presis bistand. 

NYHET - Aquatiq Nanolæring

Deling av informasjon og kunnskap er på mange måter limet som holder en sosial gruppe sammen. Organisasjoner som har en sterk trygg mat kultur vet dette. De tar deling av informasjon til nye høyder, utover det å gjennomføre årlig kurs. De deler trygg mat relatert informasjon og kommuniserer ofte med sine ansatte via ulike media. De anerkjenner at det vi ser, hva vi hører og hva vi leser, dersom det gjøres rett, kan ha en enorm innflytelse. De er på en måte "Food Safety Influencers". De bruker intern markedsføring / kommunikasjon som et virkemiddel for å nå ønskede mål. 

Som nevnt må virkemidlene vi bruker settes inn i riktig kontekst. Etter gjennomgang av viktige resultatindikatorer vil dere ha en god forståelse over hva som konkret bør/ må forbedres. Nanolæring er et effektivt virkemiddel for å kommunisere, bevisstgjøre og bidra til endret adferd innen utvalgte områder som skal forbedres. 

Nanolæring er en serie av korte 3 minutters leksjoner, levert digitalt til alle ansatte, eller utvalgte grupper av ansatte.

Det er enkelt, billig og har stor effekt (som kan måles):

 • Minimal administrasjon 
 • Ingen kalenderinnkalling
 • Ingen brukernavn og passord
 • Alle har tid til å gjennomføre
 • Ingen overload av informasjon
 • Over 50 språkmoduler
 • Interaktivt
 • Testmuligheter

Ta kontakt om du ønsker å få mer informasjon om nanolæring.

Format og virkemidler

Hvordan vi går frem avhenger av mål og målgruppe. Verden har blitt digital og det samme har både vi og dere. Koronaepedimien har virkelig bidratt til å sette fart på digitaliseringen. 

Dette har sine fordeler. Det er både enklere og billigere å hente inn spesialister til å forelese og konsultere nå, enn noen gang tidligere. De digitale verktøyene har blitt bedre og både vi og dere har blitt flinkere til å ta dem i bruk. 

Vi har som nevnt ulike typer kursformat og virkemidler for å nå målene. Disse har vi beskrevet litt nærmere under. 

Fysiske klassromskurs

Egner seg svært godt for å sparke i gang ting, metodekurs og "workshops", hvor man ønsker mye diskusjon, samhandling, felles oppgaveløsning og større engasjemang. 

Dette er en kursform som Aquatiq Consult er kjent for og behersker svært godt. Gode kurs krever forberedelse og tilpasning mot både mål og målgruppe. Et tett samarbeid i forkant av kurset, er derfor avgjørende for et godt resultat.  

Modulbaserte digitale klasseromskurs / Webinar

Dette formatet passer godt for typiske endagers kurs. I  disse koronatider har vi fått mange muligheter til å teste hva som fungerer best.

Vi ser at det er krevende å sitte konsentrert foran skjermen over lang tid. Vi har derfor valgt å dele opp kursene i kortere moduler. Videre tar vi pause hver time.

Engasjemang og trening er avgjørende for å mestre nye ferdigheter. Dette har vært en av de viktigste prinsippene for oss og grunnpilar i måten vi utvikler og gjennomfører kursene på. Vi lurte veldig på hvordan vi skulle løse det. Teknologien er imidlertid fantastisk.

Vi har nå løsninger hvor vi kan plassere deltagere i ulike klasserom. Der kan de i fellesskap diskutere og løse oppgaver. Foreleseren kan gå inn og ut av klasserommene for å følge opp og bistå. Dette, sammen med kortere moduler, har fungert fantastisk.

Videre gir vi deltagere enkle og praktiske hjemmeoppgaver mellom modulene. På den måten får de reflektert og tatt i bruk kunnskapen med en gang. 

Nanolæring

Er beskrevet over.

Ta kontakt om du ønsker at vi skal hjelpe deg og din bedrift.

Kansellering av arrangement

Aquatiq Consult tar forbehold om gjennomføring og deltagerbegrensning. Vi forbeholder oss retten til å kansellere et hvert arrangement på et hvert tidspunkt. Aquatiq Consult står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser. Dette gjelder også om kunden er forhindret fra å delta pga forhold utenfor vår kontroll (herunder force majeure-begivenheter). 

Ta kontakt for mer informasjon: 

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent, kurskoordinator 
Aquatiq Consult 
+47 957 94 008
kirsti.mathisen@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.