Koronaberedskap i matindustrien - gratis webinar

Se webinaret i videoen nedenfor.

Koronaberedskap i matindustrien

Alle er nå i en krevende situasjon. Dere som jobber i matbransjen, har i tillegg et ekstra ansvar i forhold til at dere utfører samfunnskritiske oppgaver.
Ansvaret for å sikre tilgang på nok mat, at ikke hyllene i butikkene er tomme, kombinert med usikkerheten om man har friske folk på jobb, gjør at hverdagen er hektisk og uforutsigbar. Dette gjør også at fokus på å sikre at maten vi leverer er trygg, blir desto viktigere. 

La oss stoppe Koronaviruset sammen

Vi tror at mange opplever å stå litt alene som fagansvarlig. Det å være "oraklet" som alle henvender seg til. Være den som må ta raske og riktige beslutninger. Hvilke ekstra tiltak må vi innføre? Hva er de beste tiltakene? 

AQUATIQ har derfor valgt å ta initiativ til en nettsamling for alle som har behov for å få mer informasjon og svar på spørsmål de måtte ha. Målet er at vi i fellesskap kan komme fram til gode løsninger og beslutninger i en svært presset situasjon.

Vi stiller med et team av personer med spisskompetanse innen ulike fagfelt; mikrobiologi, risikovurdering, revisjon/ sertifisering, mattrygghet, kjemi - som vil svare på spørsmål som kommer opp.   

Innhold: 

 • Hva er Koronaviruset?
  • Hvilke egenskaper trenger vi å vite noe om for å kunne jobbe forebyggende?
  • Aquatiq sin fagspesialist innen mikrobiologi gjennomgår fakta om Koronaviruset
 • Hvordan kan dere beskytte fabrikken og deres ansatte mot smitte?
  • Vi ønsker at ved å utveksle erfaringer kan vi i  fellesskap komme frem med gode løsninger.
  • Er det noe kjemi som virker bedre enn noe annet? Hva finnes på markedet nå? Er det tomt for desinfisering? Sprit?
 • Aquatiq jobber kontinuerlig med å hente inn oppdatert og pålitelig litteratur. 

Tidspunkt: 

 • Tirsdag 17. mars kl 09-10: fullt
 • Onsdag 18. mars kl 09-10: fullt
 • Onsdag 18. mars kl 13-14: fullt
 • Fredag 20. mars kl 09-10: fullt
 • Fredag 20. mars kl 13-14: fullt
 • Vi tenker å tilby en slik nettsamling ukentlig framover for de som ønsker   

Praktisk: 

 • Deltagelse er GRATIS
 • Webinarverktøyet vi benytter fasiliterer toveiskommunikasjon og egner seg for mange deltagere sammen
 • Dere får tilsendt en link i forkant av samlingen
 • For at vi skal få best mulig utbytte av samlingen, er det en fordel om dere sender inn spørsmål i forkant til merete.kiserud@aquatiq.com

Påmelding:

 

For spørsmål vennligst kontakt,

Merete Kiserud

Seniorkonsulent 
Aquatiq Consult 
+47 932 12 505
merete.kiserud@aquatiq.com

Meld deg på her!