Praktisk kursinformasjon

Vilkår og praktisk informasjon

Før du melder deg på kurs/arrangement hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding.

Påmelding

Påmelding skjer på nettsiden vår, www.aquatiq.com. Ved utfylling av skjema, mottar du automatisk bekreftelse. Vi booker overnatting på arrangementshotell for de som ønsker det. Detaljert agenda og informasjon, sendes på mail minimum 1 uke før arrangementets start.

Påmeldingsfrist er 4 uker før oppstart. Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss. Gitt ledige plasser og anledning til praktisk tilretteleggelse tar vi i mot påmeldinger tett opp mot arrangementsdato, men vi kan da ikke garantere ledige overnattingsrom på arrangementshotell.

Priser

Alle våre arrangement har spesifikke priser, som fremkommer på nettsiden vår og ved påmelding. Ved påmelding innen 6 uker før oppstart, gis det 10% early bird rabatt.

Fakturering

Vi sender i hovedsak ut faktura per e-post. Denne vil gå direkte til e-postadressen du har oppgitt når du meldte deg på arrangementet. Faktura blir utstedt så snart som mulig etter din påmelding. Ved mangelfull eller uriktige opplysninger relatert til faktura som kan føre til kreditering, vil kunden belastes med et fakturagebyr på kr. 500,- Utstedte fakturaer har 15 dagers betalingsfrist (om ikke annet er avtalt). Dersom din bedrift krever PO/bestillingsreferanse, må dette fylles ut på skjema ved påmelding. 

Avmelding

Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss. Dersom du må avmelde din deltagerplass vil du bli belastet avgift etter følgende regler:

Ved avmelding før arrangementsstart faktureres 50% av avgiften.

Ved avmelding innenfor 5 virkedager før arrangementsstart og ved manglende frammøte, belastes full avgift. 

Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift. Ved sykdom må sykemelding fremlegges. Vi ber om å bli varslet om endringen så snart dette er kjent.

Kansellering av arrangement

Aquatiq Consult tar forbehold om gjennomføring og deltagerbegrensning. Vi forbeholder oss retten til å kansellere et hvert arrangement på et hvert tidspunkt. Aquatiq Consult står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser. Dette gjelder også om kunden er forhindret fra å delta pga forhold utenfor vår kontroll (herunder force majeure-begivenheter). 

For spørsmål vennligst kontakt:

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator 
Aquatiq Consult 
+47 957 94 008

kirsti.mathisen@aquatiq.com

KURSOVERSIKT

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.