FSSC 22000 versjon 5

Nettkurs 18. september

FSSC 22000 versjon 5

 

NY VERSJON AV FSSC 22000

FSSC 22000 versjon 5 bygger på de to standardene ISO 22000:2018 og TS 22002-1 og FSSC sine tilleggskrav. I den nye utgaven av FSSC 22000 versjon 5, er det blant annet flere viktige endringer innen HACCP, ledelse og kommunikasjon. Vi gjennomgår standarden og poengterer alle endringene i den siste versjonen og hva dette vil bety i praksis. ISO 22000:2018 har blitt implementert i FSSC 22000 versjon 5, som ble publisert i juni 2019. Alle FSSC-sertifiseringer vil være etter versjon 5 fra 1. januar 2020.

_______________________________________________

FSSC 22000 gir et rammeverk for effektivt å håndtere virksomhetens ansvar for mattrygghet og kvalitet.
FSSC 22000 er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI), og er basert på eksisterende ISO-standarder.

FSSC 22000 bygger på krav iht ISO 22000:2018 og krav til grunnforutsetninger iht ISO 22002-1. Alle ledd i matkjeden fra fjord/jord til bord, herunder også transport-virksomheter, lager og distribusjonssentraler kan sertifiseres etter FSSC 22000.

Hvorfor sertifisere etter FSSC 22000?
Standarden er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å etablere og kontinuerlig forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

FSSC 22000

 • Integrert med andre ISO-standarder, spesifikasjoner for
  grunnforutsetninger, Codex for implementering av HACCP-prinsippene og myndighetskrav
 • Anerkjent av GFSI
 • Man kan integrere system for mattrygghet og produktkvalitet med andre styringssystemer som miljøstyring, bærekraft og helse og sikkerhet, da alle disse bygger på High Level Structure
 • Øker åpenhet i hele matvarekjeden
 • Hjelper organisasjoner med å implementere et robust styringssystem for mattrygghet og kvalitet som er akseptert over hele verden

Mål

Nettkurset skal gi deltagere forståelse for oppbygging og drift av et styringssystem iht FSSC 22000 versjon 5. 

Innhold

 • Bakgrunn og omfang
 • Endringene fra FSSC 22000 versjon 4 til versjon 5 
 • Hovedkrav til ISO 22000:2018
 • Hovedkrav til grunnforutsetninger i ISO 22002-1
 • FSSC sine tilleggskrav
 • Hvordan lykkes med FSSC 22000 versjon 5

Målgruppe

Nettkurset passer for HACCP-teamets medlemmer, toppledelsen og andre nøkkelpersonell.

Forkunnskap

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-prinsippene iht Codex Alimentarius.

Praktisk informasjon 

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på Nettkurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING

Kommende kurs: 

 

Nettkurs, 18. september 

 • Påmeldingsfrist: innen 17. september 
 • Nettkursets varighet: kl 09.00-12.00
 • Kursavgift: 3 000,- 

Meld deg på her!  

 

For spørsmål vennligst kontakt

Elise Solberg Løvlund

Seniorkonsulent 
Aquatiq Consult 
+47 478 91 676
elise.lovlund@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.