HACCP Innføring - Et praktisk nettkurs for alle

Meld deg på nettkurs
7. september (modul 1) / 14. september (modul 2)

Bli kjent med HACCP-metodikken

Produksjon av trygg mat, hver dag, året rundt krever både struktur og god kultur. Med andre ord, vi trenger system, vi trenger å gå i takt og at ALLE gjør sin del. Vi har i disse Koronatider lært og følt hva det virkelig innebærer å gå i takt for å redusere smitterisiko og sykdom.

Hvorfor HACCP?

HACCP handler nettopp om å etablere en struktur for å forhindre tilførsel, smitte og overlevelse av næringsmiddelfarer i produktet. Uten denne strukturen er det lett at det smeller, med de konsekvenser det kan medføre. HACCP-metodikken har vist seg som svært effektiv for å redusere risiko, og har derfor fått internasjonal anerkjennelse både av myndigheter og kunder.

Derfor er det også slik at alle virksomheter som produserer og selger mat, både store og små, er pålagt å innføre systemer for å produsere trygg mat. Hjertet i systemet er HACCP.

Suksessfaktorer for et effektivt HACCP-system

Veien mot bedre resultater og tryggere mat starter med kunnskap. Men - "What we know does not always equal what we do".

Maten blir ikke tryggere før kunnskapen tas i bruk. Det handler om å endre adferd og resultater. Det vil si, det holder ikke bare å bygge struktur, det handler like mye om å bygge en trygg mat kultur.

HACCP-systemet bør være enkelt og brukervennlig for at alle i virksomheten skal kunne forstå og bruke systemet i praksis. Uten god praksis vil man vanskelig lykkes.

Skal man bygge kultur er kunnskap nøkkelen til suksess. Både ledere og ansatte trenger å ha en grunnleggende og felles forståelse, i tillegg til å forstå egen rolle og ansvar for nettopp og kunne samarbeide og gå i takt.

Det er imidlertid ingen "silver bullet" for kunnskap, men gjennom dette nettkurset gjør vi det enklere og billigere å gjennomføre opplæringen. I tillegg er det mer gøy når man får med seg flere på laget. 

 

Mål

HACCP er et tema som må modnes, og som krever et godt teoretisk grunnlag, før man kan begynne med det praktiske arbeidet.

Dette nettkurset er en starthjelp for å bli kjent med HACCP-metodikken. Videre har vi delt kurset inn i to korte moduler, med øvelser i kurset og mellom modulene. Det gir deltagerne bedre tid til å reflektere og jobbe med det de har lært. 

Etter endt kurs vil du:  

 • Forstå hva som menes med begrepet grunnforutsetninger og viktigheten av disse 
 • Få økt forståelse for hvordan forbedre grunnforutsetningene på egen virksomhet
 • Forstå hva som menes med begrepet næringsmiddelfarer
 • Få økt bevissthet og kjennskap til næringsmiddelfarene på egen virksomhet
 • Bli kjent med HACCP-metodikken og de 7 HACCP- prinsippene
 • Få økt bevissthet og kjennskap til viktige og kritiske styringstiltak på egen virksomhet

Innhold

Teori og øvelser relatert til følgende tema:

 • Systematisering av trygg mat arbeidet
 • Grunnforutsetninger
 • Næringsmiddelfarer
 • HACCP-metodikken trinn for trinn

Kurshefte og øvelser sendes deltagere i forkant av kurset. 

Målgruppe

Innføringskurset er generelt og passer for alle virksomheter i matbransjen.

Nettkurset er meget godt egnet for:

 • Personell som ikke er kjernemedlemmer i HACCP-teamet (kjernemedlemmer trenger utvidet opplæring i HACCP.)
 • Personell i mindre virksomheter og ansatte som trenger oversikt over HACCP.
 • Personell som ønsker / har behov for oppfriskning. Oppfriskning har nå blitt et krav i de fleste anerkjente standarder for mattrygghet. 

For de som skal sitte i eller lede HACCP-team og utarbeide HACCP-system, anbefaler vi vår 3 dagers HACCP Workshop.

Dette nettkurset i HACCP kan også bedriftstilpasses.  

Praktisk informasjon 

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Dette kurset kjøres på en digital plattform, og du vil motta link til kurset noen dager før kursdato 
 • Vi har delt nettkurset inn i 2 moduler
 • Påmeldingsfrist nettkurs: 2 dager før kursstart
 • Modulenes varighet: kl 09:00-12:00
 • Kursavgift: 4 500,- 
 • For å motta kursbevis, må du delta på begge modulene

Kommende nettkurs: 

Meld deg på nettkurs 7. og 10. september

For mer info og spørsmål, ta kontakt: 

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator 
Aquatiq Consult 
+47 957 94 008
kirsti.mathisen@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.