Praktisk revisjonskurs for matindustrien

Sotra 8.-10. september (fullbooket)
Tønsberg 20.-22. oktober (begrenset antall plasser)

Praktisk revisjon hos en virksomhet

 

Gjennomføring av en revisjon krever øvelse. Aquatiq Consult har over flere år utviklet et unikt revisjonskurs hvor vi praktiserer "learning by doing". 

Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser guider vi deltagerne trinn for trinn gjennom revisjonsprosessen. 

For best mulig læring avslutter vi kurset med en praktisk revisjon hos en vertsbedrift.    

Foredragsholdere observerer deltagere i revisjonsgruppene, og det gis tilbakemeldinger på deres utførelse av revisjonen.

Mål

Gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjoner i matrelaterte virksomheter.

Innhold

 • Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram
 • Gjennomgang av revisjonsprosessen
 • Kommunikasjon og revisjonsmetodikk
 • Forberedelse av en enkelt revisjon mot utvalgte kravpunkter i BRC
 • Utarbeidelse av sjekklister
 • Rapportering og oppfølging av tiltak
 • Formulering av avvik
 • Revisjon av virksomhet

Målgruppe 

Kurset er rettet mot personell i matbransjen som har som oppgave å lede, delta eller gjennomføre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon eller vurdering av ulike system for mattrygghet i matrelaterte virksomheter. Kurset passer også for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjonsteknikk, for å kunne utføre systemrevisjoner.

Kurset kan også bedriftstilpasses.

Praktisk informasjon 

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Varighet: 3 dager (Dag 1: 10.00-17.30 / Dag 2: 09.00-17.30 / Dag 3: 07.30-16.00)
 • Kursavgift: 10 900,-

Kommende kurs:

 

Sotra/Sotra Fiskeindustri 8.-10. september - kurset er fullbooket

 

Tønsberg/Nortura  20.-22. oktober 

Meld deg på her!

Ta kontakt for mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 415 59 870 
mariann.kirkerod@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.