Hygienekurs

Good routines for hygiene is essential to succeed with production of Safe Food.

Hygienekurs

Hvis denne grunnforutsetningen ikke er tilstrekkelig styrt, kan mye gå galt. Ofte skyldes feil mangel på fokus og oppmerksomhet rundt rutiner. I mange tilfeller er det også mangelfull opplæring. 

Aquatiq® Consult har i mange år jobbet med opplæring og gjennomgang av rutiner. Vi kan skreddersy kurs som gir bedriften din optimal hygieneopplæring. Vi tilpasser innholdet i kurset, varighet og nivå for å møte behovene til virksomheten og målgruppen.

Hygienegjennomgang:
Dette er en visuell observasjon av hvordan hygienerutinene i virksomheten utføres i praksis.  Gjennomgangen er normalt i tre trinn, men kan tilpasses forholdene i bedriften din og hva du vil fokusere på.

Produksjonshygiene rundt hvor vi ser på generell hygiene i produksjon, personlig hygiene, byggproblemer av bygningen, problemer knyttet til hygienisk design, vedlikehold og så videre.

Observasjon av hele eller deler av rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, grov spyling, fin spyling, desinfeksjon og skylling. Oppfølging hygiene kurs hvor vi bruker bilder fra den første hygiene gjennomgang og rengjøringsprosessen for å markere god / dårlig praksis.

PRAKTISK KURSINFORMASJON

For spørsmål, kontakt

Stein Nikolaisen

Senior Consultant
Aquatiq AS
+47 
906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.