NYHET! Fagdag - Risikobasert miljøovervåkning

Lillestrøm 14. februar

Vil et risikobasert program for miljøovervåkning gi bedre styring, tryggere produkt og lavere kostnader?  

Alle virksomheter som produserer mat må ha styring på risikoforhold knyttet til miljø. I den siste versjonen av BRC-standarden (v8), spesifiseres kravet til at virksomheter skal ha et risikobasert miljøovervåkingsprogram, både for sykdomsfremkallende bakterier og forurensningsflora.

Bakgrunnen for oppdateringen av kravet skyldes at dagens programmer er for svake. De bidrar ikke i tilstrekkelig grad til ønsket styring. Et godt program skal bidra til bedre styring, tryggere produkter og lengre holdbarhet. I tillegg må virksomheter i en krisesituasjon være i stand til å bevise at de har styring. I motsatt fall, må virksomheter raskt finne årsaker til problemer. Dette for både å redusere konsekvens for forbruker og for virksomheten - med tanke på styring av omdømme, karantenetid på produkter, produksjonsstans, osv.

Aquatiq Consult arrangerer en fagdag for å bistå matbransjen med bedre forståelse for hvordan man konkret kan møte kravene i praksis, og med det redusere risiko.

Forelesere

For å sikre både faglig tyngde og praksis, har vi i tillegg til egne ressurser i Aquatiq hentet inn forelesere fra både forskning, lab og industri:

Gro S. Johannessen er forsker på seksjon for mattrygghet og nye helsetrusler på Veterinærinstituttet i Oslo. Gro jobber bl.a. med deteksjon av sykdomsfremkallende bakterier og indikatorer langs hele produksjonskjeden. Hun er leder i mikrobiologi-subkomiteen i NMKL, deltar i ISO-arbeid og er aktivt med i ulike internasjonale prosjekter.

Thomas Andersen er næringsmiddelkandidat og jobber i 3M som salgsansvarlig i Norge, i tillegg til å være fagansvarlig for Food Safety i Norden og Baltikum. Thomas har lang fartstid fra mikrobiologisk labarbeid. 

Anlaug Ådland Hansen jobber som forsker i Nofima på prosjekter med emballering og holdbarhet av ulike sjømatprodukter og kjøttprodukter, med tema emballasje, pakkemetoder, mikrobiologisk-, kjemisk- og sensorisk kvalitet.

Beate Furuto Folgerø er utdannet cand.agric og dr.scient fra NMBH på Ås. Hun jobber som kvalitetssjef produkt i Nortura SA, Norges største leverandør av kjøtt- og eggprodukter, og har mer enn 25 års erfaring fra matbransjen, både fra FoU, forvaltning og industri.

Mål

Deltagere skal etter denne gjennomgangen kunne sette opp et risikobasert miljøovervåkingsprogram, forstå analyserapporter og evaluere analyseresultater. 

Innhold

 • Endring i krav 
  • Regelverk for næringsmidler
  • BRC
   • Miljøovervåking
   • Soneinndeling
 • Prøvetakingsprogram i praksis
  • Risikobasert prøveuttak
  • Metode, analyser, grenseverdier
 • Tolkning og vurdering av analyseresultater
 • Korrigerende tiltak ved avvik i miljøovervåking
 • Trendanalyser 
 • Holdbarhetsforsøk

Målgruppe

 • Fagdagen passer for alle i matbransjen som har ansvar for prøveuttak og tolkning av resultat; som f.eks: kvalitets-, laboratorie- og produksjonspersonell. 
 • NB! Din virksomhet trenger ikke å være sertifisert iht BRC for at du skal ha utbytte av denne dagen!   

Praktisk informasjon 

 • Tid: 14. februar
 • Varighet: kl 10.00-17.00
 • Sted: 3M`s lokaler på Lillestrøm
 • Påmeldingsfrist: 17. januar
 • Frist for 10% early bird rabatt: 3. januar
 • Pris: 4 100,- 
 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på arrangement hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING

Meld deg på her!

For spørsmål vennligst kontakt,

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Mikrobiolog / Food Safety Specialist  
Aquatiq AS 
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.