Kurs i FSSC 22000 versjon 5

Lillestrøm 23. oktober

FSSC 22000 versjon 5

Meld deg på her! 

NY VERSJON AV FSSC 22000

FSSC 22000 versjon 5 bygger på de to standardene ISO 22000:2018 og TS 22002-1. I den nye utgaven av FSSC 22000 versjon 5, er det blant annet flere viktige endringer innen HACCP, ledelse og kommunikasjon. Vi gjennomgår standarden og poengterer alle endringene i den siste versjonen og hva dette vil bety i praksis. ISO 22000:2018 har blitt implementert i FSSC 22000 versjon 5, som ble publisert i juni 2019. Alle FSSC-sertifiseringer vil være etter versjon 5 fra 1. januar 2020.

_______________________________________________

FSSC 22000 gir et rammeverk for effektivt å håndtere virksomhetens ansvar for mattrygghet og kvalitet.
FSSC 22000 er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI), og er basert på eksisterende ISO-standarder.

FSSC 22000 bygger på krav iht ISO 22000:2018 og krav til grunnforutsetninger iht ISO 22002-1. Alle ledd i matkjeden fra fjord/jord til bord, herunder også transport-virksomheter, lager og distribusjonssentraler kan sertifiseres etter FSSC 22000.

Hvorfor sertifisere etter FSSC 22000?
Standarden er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å etablere og kontinuerlig forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

FSSC 22000

 • Integrert med andre ISO-standarder, spesifikasjoner for
  grunnforutsetninger, Codex for implementering av HACCP-prinsippene og myndighetskrav
 • Anerkjent av GFSI
 • Man kan integrere system for mattrygghet og produktkvalitet med andre styringssystemer som miljøstyring, bærekraft og helse og sikkerhet, da alle disse bygger på High Level Structure
 • Øker åpenhet i hele matvarekjeden
 • Hjelper organisasjoner med å implementere et robust styringssystem for mattrygghet og kvalitet som er akseptert over hele verden

Mål

Kurset skal gi deltagere forståelse for oppbygging og drift av et styringssystem iht ISO/FSSC 22000 og ISO 22002-1.

Innhold

 • Bakgrunn og omfang
 • Hovedkrav og styringsprinsipper inkludert endringene fra ISO 22000:2005 til ISO 22000:2018
 • Hovedkrav til grunnforutsetninger i ISO 22002-1
 • Rollen til HACCP-teamet
 • Hvordan lykkes med ISO 22000 og FSSC 22000

Målgruppe

Kurset passer for HACCP-teamets medlemmer, toppledelsen og andre nøkkelpersonell.

Forkunnskap

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-prinsippene iht Codex Alimentarius.

Praktisk informasjon 

 • Tid: 23. oktober
 • Varighet: 10.00-17.00
 • Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
 • Påmeldingsfrist: 
 • Pris: 5 100,-

Meld deg på her!

For spørsmål vennligst kontakt

Elise Solberg Løvlund

Seniorkonsulent 
Aquatiq Consult 
+47 478 91 676
elise.lovlund@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.