Mikrobiologi for sjømatindustrien

Bergen 29. oktober 2019

Mikrobiologi for sjømatindustrien

Meld deg på her!

Mattilsynets kartlegging av Listeria i spiseklar mat, viser at Listeria ikke er ukjent for fiskeindustrien. Utbrudd i Danmark og Sverige minner oss om alvoret og vårt ansvar. I tillegg avdekkes det også at mange hvitfiskbedrifter har store utfordringer knyttet til grunnleggende hygienekrav.

Mikrobiologisk smitte er ikke enkel å forebygge. "Fiendene" er usynlige, tilpasningsdyktige og mange. Effektiv bekjempelse krever spesifikk kunnskap om mikrobiologiske farer relatert til egne prosesser og produkter. Kurset adresserer mikrobiologiske utfordringer i sjømatindustrien og er utarbeidet med bakgrunn i flere forespørsler fra bransjen.

Mål

Økt mikrobiologisk forståelse i sjømatindustrien.

Innhold

 • Vekstvilkår og biofilm
 • Generell mikrobiologi for sjømatindustrien
 • Mikrobiologiske kriterier
 • Indikatorbakterier
 • Kvalitetsforringende bakterier
 • Patogene bakterier i sjømatindustrien
 • Prøvetakingsplaner
 • Holdbarhetstesting

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for personell i sjømatindustrien som har behov for en generell mikrobiologisk forståelse, mer inngående kunnskap om mikrobiologiske næringsmiddelfarer relatert til rød- og hvitfisk, prosesserte eller videreforedlet eventuelt spiseklare fiskeprodukter.

Kurset kan også bedriftstilpasses.

Kommende kurs: 

 • Tid: 29. oktober
 • Sted: Thon Hotel Bergen Airport
 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Frist 10% early bird rabatt: 17. september
 • Kursets varighet: kl 10.00-17.00
 • Kursavgift: kr 5 100,-
 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
  Meld deg på her!

 

 

For mer info om våre kurs og tjenester innenfor mikrobiologi, ta kontakt med: 

Heidi Camilla Sagen-Ohren 

Seniorkonsulent / Fagsjef mikrobiologi
Aquatiq  
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.