Mikrobiologi for sjømatindustrien

Bodø 4. desember - siste påmeldingsfrist 27. november

Mattilsynets kartlegging av Listeria i spiseklar mat, viser at Listeria ikke er ukjent for fiskeindustrien. Utbrudd i Danmark og Sverige minner oss om alvoret og vårt ansvar. I tillegg avdekkes det også at mange hvitfiskbedrifter har store utfordringer knyttet til grunnleggende hygienekrav.

Mikrobiologisk smitte er ikke enkel å forebygge. "Fiendene" er usynlige, tilpasningsdyktige og mange. Effektiv bekjempelse krever spesifikk kunnskap om mikrobiologiske farer relatert til egne prosesser og produkter. Kurset adresserer mikrobiologiske utfordringer i sjømatindustrien og er utarbeidet med bakgrunn i flere forespørsler fra bransjen.

Mål

Økt mikrobiologisk forståelse i sjømatindustrien.

Innhold

 • Vekstvilkår og biofilm
 • Generell mikrobiologi for sjømatindustrien
 • Mikrobiologiske kriterier
 • Indikatorbakterier
 • Kvalitetsforringende bakterier
 • Patogene bakterier i sjømatindustrien
 • Prøvetakingsplaner
 • Holdbarhetstesting

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for personell i sjømatindustrien som har behov for en generell mikrobiologisk forståelse, mer inngående kunnskap om mikrobiologiske næringsmiddelfarer relatert til rød- og hvitfisk, prosesserte eller videreforedlet eventuelt spiseklare fiskeprodukter.

Kurset kan også bedriftstilpasses.

Praktisk informasjon

 • Tid: 4. desember
 • Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø
 • Påmeldingsfrist: 27. november
 • Frist 10% early bird rabatt: 23. oktober
 • Kursets varighet: kl 10.00-17.00
 • Kursavgift: kr 4 950,-

Meld deg på her

 

 

For mer info om våre kurs og tjenester innenfor mikrobiologi, ta kontakt med: 

Heidi Camilla Sagen-Ohren 

Seniorkonsulent / Fagsjef mikrobiologi
Aquatiq  
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog 2018

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.