Prøvetaking og holdbarhetsforsøk - Workshop

Lillestrøm 13.-14. november

Prøvetaking og holdbarhetsforsøk

Mål

Deltagere vil etter endt kurs ha inngående forståelse for viktigheten av risikobasert prøvetaking, steg for steg. Ha kunnskap til å sette opp egne holdbarhetsforsøk, fastsette grenseverdier og vurdere analysereresultater.

Innhold

 • HACCP som plattform for prøvetakingsprosedyre
 • Risikobasert prøvetaking av miljø-, produkt- og vannprøver
 • Mattrygghet og hygienisk design
 • Holdbarhetsanalyser – og vurdering av resultater
 • Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
 • Vurdering av analyserapporter
 • Listeria belastningsforsøk
 • Styrker og svakheter med hurtigmetoder
 • Prøvetakingsutstyr
 • Bransjerelaterte gruppeoppgaver

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for kvalitetspersonell og andre som jobber med produksjon, HACCP, mikrobiologi, prøvetaking og vurdering av analyseresultater.

Forkunnskap

Deltagere bør ha deltatt på kurset "Grunnleggende mikrobiologi" eller ha gode mikrobiologiske kunnskaper. I tillegg er det en fordel å ha litt grunnleggende kunnskap om HACCP og anvendelse av HACCP-prinsippene. 

Kommende kurs: 

Lillestrøm 13.-14. november 2019 

 • Kursdato: 13.-14. november
 • Varighet: Dag 1 kl 10.00 - 17.00 / Dag 2 kl 08.30 - 17.00
 • Kurssted: Lillestrøm, Thon Hotel Arena 
 • Påmeldingsfrist: 16. oktober 
 • Frist for 10% early bird rabatt: 2. oktober
 • Kursavgift: 9 300,-
 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING

Kurset kan også bedriftstilpasses.

For mer info om våre kurs og tjenester innenfor mikrobiologi, ta kontakt med: 

Heidi Camilla Sagen-Ohren 

Seniorkonsulent / Fagsjef mikrobiologi
Aquatiq  
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

DSC_4039_RED_nøytrale_negler_BW_ISO (1).jpg

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.