Listeria-kurs

Aquatiq® Consult leverer Listeria-kurs som fokuserer på blant annet egenskaper, vekst og overlevelse av Listeria, høyrisikoprodukter, fremvekst av biofilm, prøvetaking, typing og stresstester.

Listeria kurs

De fleste virksomheter opplever heldigvis sjelden påvisning av Listeria eller andre sykdomsfremkallende bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig og salg av produkter må stoppes. Omfanget av situasjonen må kartlegges og kilden til problemet må elimineres. Det er kostbart, og effektiv håndtering av hendelsen er kritisk. Det fordrer kompetanse, erfaring, ledelse, ressurser og en nøye organisert prosess.

Vi vet at tid, kompetanse og ressurser er kritisk. Med forsterkninger og spisskompetanse fra de andre selskapene i Aquatiq, kan vi bistå med:

Beredskapsteam bestående av personell med spisskompetanse innen:

 • Prosjektering
 • Nedvask/nullstilling
 • Hygienisk design
 • Listeria og mikrobiologi
 • Prøvetaking

Beredskapspakke med alt som er nødvendig for nedvask og nullstilling av anlegg i løpet av få dager:

 • Kjemikalier
 • Rengjøringsutstyr
 • Utstyr til prøvetaking
 • Verneutstyr 
 • Prosedyrer og rutiner

Hjelp til å koordinere krisen ved å bistå beredskapsteamet med:

 • Årsakskartlegging og prøvetaking
 • Nedvask og nullstilling av anlegg

Evaluering av krisen:

 • Bistå med å finne rotårsak, avansert problemløsning
 • Utarbeidelse av nye prøvetakingsplaner
 • Delta i forbedringsprosjekt

PRAKTISK KURSINFORMASJON

Ta kontakt for mer informasjon om våre kurs: 

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent, kurskoordinator 
Aquatiq Consult 
+47 957 94 008
kirsti.mathisen@aquatiq.com

Ta kontakt ved behov for hjelp til beredskap: 

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Mikrobiolog, Food Safety Specialist
Aquatiq 
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq 
+47 90 67 35 65
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Alle henvendelser vil bli behandlet med full diskresjon.

 

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Relatert

Listeria Management

Aquatiq® has the expertise and extensive experience, assisting companies internationally to detect Listeria and other pathogenic microorganisms in the process environment and/or the product.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.