Manglende ressurser, fravær av nøkkelpersonell, organisasjonsendringer, krevende prosjekter og behov for raskere fremdrift, kan være noen årsaker til at virksomheter velger å leie inn bistand i perioder.

Eksempler på tjenester vi har utført:

 • Vikariat for kvalitetsleder
 • Bistå kvalitetsleder/-avdeling i prosjekt
 • Drifte kvalitetssystemer i virksomheter som ikke har egne ressurser
 • Lede eller delta i forbedringsprosjekter

Det er ofte behov for å styrke egen ressursgruppe i ulike prosjekt. Vi kan bistå med støtte og prosjekthjelp innenfor ulike Trygg Mat relaterte tema i matbransjen, som for eksempel:

 • Mange får krav om sertifisering mot krav i anerkjente standarder for mattrygghet. Dette kan for mange være en stor oppgave, både kompetansemessig og ressursmessig. Vi bistår mange bedrifter med å kartlegge nystatus og utarbeide handlingsplaner. Vi bistår også å bugge intern kompetanse, samt med ledelse og ressurser i prosessen frem til sertifisering. 
 • Bistand med utvikling og forbedring av struktur av ulike elementer i ledelsesystemet.

Eksempler på kundeønsker / mål kan være

 • Oppbygging av mer hensiktsmessig struktur for HACCP / FOOD FRAUD
 • Oppbygging av en mer oversiktlig og effektiv struktur for oppfølging / drift av HACCP systemet
 • Forbedring og automatisering av prøvetakingsregime
 • Bistå med å etablere system og struktur for fastsettelse av holdbarhet 
 • Bistå i utbyggingsprosjekter med layout, soneinndeling, hygienisk design
 • Hjelp til vurdering, innkjøp og innstallasjon av produksjonsutstyr relatert til hygienisk design
 • Optimalisering av renholdsprosessen

For mer informasjon, kontakt

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
mariann.kirkerod@aquatiq.com

Katalog

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.