Matsvindel: Et betydelig problem

Matsvindel er en utfordring som har eksistert over lang tid (allerede omtalt i New York Times i 1850), og er et økende problem i Europa og resten av verden. I juni 2015 stoppet det kinesiske tollvesenet matvarer for fire milliarder kroner, som enten var forfalsket, stjålet eller sabotert. Noen av matvarene var over 40 år gamle. 

Definisjon

«Bevisst substitusjon, addisjon, sabotasje eller villedende merking av mat, ingredienser eller forpakning for økonomisk vinning » (National Center for Food Protection and Defense)

«Bevisste planlagt brudd på̊ regelverket satt i system og motivert utfra ønske om profitt hos produsent/importør/omsetter» (Mattilsynet)

Sårbarhetsanalyse

En dokumentert sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for alle råvarer for å vurdere potensielle risiko for forfalskning (adulteration or substistution).

Følgende bør/skal vurderes:

  • Historiske bevis for forfalskning
  • Økonomiske faktorer
  • Tilgjengelighet på råvaren(e)
  • Kompleksitet ved rutinetesting for å identifisere forfalskninger (adulterans)
  • Varens beskaffenhet

Vil du lære mer om hvordan din virksomhet kan redusere og styre risiko relatert til matsvindel?

Aquatiq Consult arrangerer kurs hvor vi presenterer beste praksis for hvordan håndtere risiko relatert til matsvindel.
Vi gjennomgår metodikken og viser praktiske metoder/ verktøy som kan benyttes for å utføre sårbarhetsanalysen i matvarekjeden
Det vil også bli satt fokus på arbeidet med å forhindre sabotasje, samt at det også vil bli presentert praktiske verktøy for dette.

Kurset kan også bedriftstilpasses, gjerne gjennomført i kombinasjon med kurs for BRC versjon 8. Arbeidet med styring av risiko relatert til matsvindel vil involvere mange, og med bedriftsinternt kurs får deltagere lik forståelse for endringene i standarden, problematikken og hvordan håndtere risiko for matsvindel i praksis.

Kurset er beregnet for personell innen kvalitet, innkjøp og forbedring i virksomheten.

Aquatiq Consult kan også bistå bedriften med gjennomføring av TACCP eller en annen sårbarhetsanalyse.

Kontakt oss for råd eller kurs,

Merete Kiserud

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 932 12 505
merete.kiserud@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.