DNV-GL

DNV GL

DNV GL Business Assurance er et verdens- ledende sertifiseringsorgan med over 80 akkrediteringer globalt, 90 000 sertifikater til 70 000 kunder og rundt 2000 ansatte. Vår visjon er å bidra til å skape tillit, sikkerhet og bærekraftig drift for selskaper i en rekke industrier gjennom våre tjenester som om- fatter sertifisering av systemer, produkter og personer, verifikasjonstjenester og kurs. Våre eksperter sertifiserer mot akkrediterte standarder innen mattrygghet; BRC, IFS Food, SQF, GMP+, ISO/FSSC 22000.

Vi tilbyr også sertifisering med godkjente revi- sorer mot blant annet de kjente ISO standardene ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring, ISO 45001 Arbeidsmiljø og ISO 27000 Informasjonssikkerhet. Vi er ledende aktør innen akvakultur med stan- darder som ASC Salmon Standard, Global GAP standardene, MSC standardene og tekniske inspeksjons- og sertifiserings- tjenester iht NYTEK-forskriften. Vi er den første aktøren i bransjen med blockchain på våre sertifikater, noe som gir trygghet for at sertifikatet er ekte og sporbart gjennom hele leverandørkjeden.

For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator 
Aquatiq Consult 
+47 957 94 008

kirsti.mathisen@aquatiq.com