Internasjonale standarder for mattrygghet

Gjennom vårt samarbeid med DNVGL, kan Aquatiq Consult tilby sertifisering mot BRC-standarder for Food, Storage & Distribution, Packaging og Agents & Brokers, IFS Food, ISO/FSSC 22000, ISO 14001, ISO 9001, MSC (Marine Stewardship Council og ASC (Aquaculture Stewardship Council).

BRC

BRC Global Standard Food Safety er en av de ledende globale sertifiseringer for mattrygghet.

Denne standarden er allment akseptert av dagligvarekjeder og industrikunder, som tilstrekkelig til å dokumentere at man produserer trygg mat på et konsistent grunnlag.

Vi kan bistå med:

 • Revisjon mot standarden (GAP-analyser, leverandørrevisjoner og sertifisering)
 • Bedriftstilpassede kurs. 
 • Råd og veiledning vedrørende sertifisering.
 • Bistand med utvikling av system og rutiner for å møte krav i standarden.

FSSC/ISO 22000

ISO 22000 er et styringssystem for mattrygghet som kan brukes av alle ledd i matkjeden fra fjord/ jord til bord, herunder også transportvirksomheter, lager og distribusjonssentraler.

Ved å bli sertifisert i henhold til ISO 22000 viser virksomheten sine kunder at de har et styringssystem for næringsmiddeltrygghet på plass. Dette blir mer og mer viktig. Kunder etterspør i økende grad dokumentasjon som kan bekrefte at virksomheten er i stand til å produsere trygg mat på en konsistent måte gjennom hele året.

FSSC 22000 gir et rammeverk for effektivt å håndtere virksomhetens ansvar for mattrygghet og kvalitet. FSSC 22000 bygger på krav iht ISO 22000:2018 og krav til grunnforutsetninger iht ISO 2002-1. 

For matprodusenter anbefales FSSC 22000. Standarden er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI). Standarden er allment akseptert av de fleste dagligvarekjeder og industrikunder.

Hvorfor sertifisere etter FSSC 22000?

Standarden er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å etablere og kontinuerlig forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

FSSC 22000 er: 

 • Integrert med andre ISO-standarder, spesifikasjoner for grunnforutsetninger, HACCP, myndighetskrav og Codex HACCP-prinsippene for implementering av HACCP.
 • Anerkjent av GFSI.
 • Man kan integrere system for mattrygghet og produktkvalitet med andre styringssystemer; som miljøstyring, bærekraft og helse og sikkerhet.
 • Øker åpenhet i hele matvarekjeden.
 • Hjelper organisasjoner til å implementere et robust styringssystem for mattrygghet og kvalitet som er akseptert over hele verden.

Vi kan bistå med: 

 • Revisjoner mot standarden FSSC 22000 / ISO (GAP-analyser, leverandørrevisjoner og sertifisering).
 • Bedriftstilpassede kurs. 
 • Råd og veiledning vedrørende sertifisering.
 • Bistand med utvikling av system og rutiner for å møte krav i standarden.

Kurs

Vi arrangerer kurs som skal gi deltagere forståelse for oppbygging og drift av et styringssystem iht ISO/FSSC 22000 og ISO 2002-1. Se kursplan. 

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) sertifisering sikrer samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for bærekraftig fiske og sjømat ved sporbarhet (gjennom MSC Chain of Custody sertifisering) for villfanget fisk.

MSC-sertifisering gir en forsikring til kjøpere og forbrukere om at deres sjømat kommer fra en veldrevet og bærekraftig kilde. MSC-standarden har tre overordnede prinsipper som hvert fiskeri må bevise at det oppfyller: bærekraftig fiskebestander, minimere miljøpåvirkningen og effektiv forvaltning.

Vi kan bistå med: 

 • Sertifisering mot standarden gjennom vårt samarbeid med sertifiseringsselskapet DNVGL.

ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) standarder for ansvarlig oppdrett av akvakulturprodukter fremmer de beste miljømessige og sosiale valg for oppdrettet sjømat.

For bransjen er det viktig fordi offentlig bevissthet vil forme forbrukernes etterspørsel etter ansvarlig fremskaffede akvakulturprodukter.

Vi kan bistå med: 

 • Sertifisering mot standarden gjennom vårt samarbeid med sertifiseringsselskapet DNVGL. 

Ta kontakt for mer informasjon:

Trond Stokmo

Seniorkonsulent, Revisjonsleder
Aquatiq Consult
+47 908 30 918
trond.stokmo@aquatiq.com

Aquatiq Consult Katalog

Kurs, revisjon og konsulenttjenester for matbransjen.

Kontakt Aquatiq Consult

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.