Automatvask

Transportbånd i næringsmiddelindustrien er svært vanskelig å rengjøre manuelt. Automatvask av transportbånd er svært effektivt, hygienisk og tidsbesparende.

Automatvask

Automatisering av denne rengjøringen er både effektiv og svært økonomisk. Rengjøringseffektiviteten er den samme hver gang, og tilgang er oppnådd i vanskelige områder.

Vi kobler den automatiske rengjøringen til det sentrale vaskeanlegget, og installerer faste dysesystemer både i og på transportbånd. Ved hjelp av magnetventiler og en PLC / PC-kontroll, lager vi et vaskeprogram for vann / rengjøringsmiddel / desinfeksjon for å oppnå det optimale resultatet, hver gang.

Bærekraft

Våre systemer fører til mindre energi og vannforbruk.

Økonomisk investering

Ved å benytte 40 bar istedenfor 20 bar oppnår du en energibesparelse og vannbesparelse som gir en ROI (Return on Investment) på under 1 år.

Kvalitet

Oppnå topp hygienisk resultat hver gang! Vårt autmatvask system er utprøvd og benyttet av ledende matprodusenter over hele verden.  

Hygiene kalkulator

Kontakt oss og vi kan gi din bedrift ett estimat på hvor mye din bedrift kan spare på bemanning, energi- og vannforbruk. 

Cases

For mer informasjon, kontakt oss

Våre ansatte

Tlf: +47 61 24 70 10Email: hygienesystems@aquatiq.com

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749
svein.holtesmo@aquatiq.com

Stig Terje Øversveen

Technical Manager
Aquatiq Hygiene Systems
+47 911 41 357
stig.oversveen@aquatiq.com

Thomas Ludvigsen

Styring / Automasjon
Aquatiq Hygiene Systems
+47 478 69 066
thomas.ludvigsen@aquatiq.com

_DSC0174X (2).jpg

Aquatiq Hygiene Systems 2018

Tekniske produkter for vask, desinfeksjon og dosering

Kontakt Aquatiq Hygiene Systems

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.