Hygienisk Design & Opplæring

Oppfølging for hver installasjon og opplæring til bedriftens ansatte.

Hygienisk design & Opplæring

Vedlikeholdsgrupper og rengjøringspersonell vil ha egne kurs / opplæringsøkter for å sikre at deres spesifikke krav oppfylles fullt ut. Etter ca 3 måneders drift vil vi tilby en opplæringsoppgradering og hjelpe med å optimalisere prosessen.

Vi kan også tilby opplæring på Hygienisk Design gjennom vårt brede utvalg av ekspertkonsulenter i Aquatiq.

For mer informasjon, kontakt oss

Våre ansatte

Tlf: +47 61 24 70 10Email: hygienesystems@aquatiq.com

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749
svein.holtesmo@aquatiq.com

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

COO / Hygienic Design & Pathogen Management
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Aquatiq Hygiene Systems 2018

Tekniske produkter for vask, desinfeksjon og dosering

Kontakt Aquatiq Hygiene Systems

Hva gjelder henvendelsen?
I henhold til GDPR.