Informasjon COVID-19

Informasjon til kunder og leverandører av Aquatiq.

Aquatiq sin virksomhet, tilgjengelighet og beredskap under Corona epidemien

Norsk matindustri har en svært sentral og samfunnskritisk oppgave i den situasjonen landet nå står i. Som leverandør til denne industrien ser vi det som svært viktig å bidra til normal drift i matindustrien gjennom våre leveranser av produkter og tjenester.

Vi vil derfor legge vekt på å ha best mulig beredskap og kapasitet når det gjelder produktleveranser, service og teknisk support, og god tilgjengelighet når det gjelder henvendelser fra kunder. Vi har som prioritet å holde normal fremdrift på leveranser og iverksatte prosjekter, men dette er jo også avhengig av situasjonen og andre forsyningsledd. Per dags dato er vi informert om at varetransportsektoren går som normalt.

Ettersom mye av virksomheten nå drives fra hjemmekontor, oppfordrer vi spesielt at flest mulig henvendelser skjer vi følgende email adresse som er direkte knyttet opp mot våre supportsystemer. For alle henvendelser, spørsmål og ordre til alle Aquatiq selskaper (Aquatiq Chemistry, Aquatiq Hygiene Systems, Aquatiq Consult, Aquatiq Food Factory)

Generelle henvendelser:

Aquatiq Chemistry: Kjemi, desinfeksjon og andre produkter

  • chemistry@aquatiq.com
  • Webshop: chemistry.aquatiq.com
  • fra hjemmesidene kan du også gå til Aquatiq Chemistry webshop, der du kan søke etter produktinformasjon og også legge inn ordre (spesielt vaske/desinfeksjonsmidler, men også andre kjemikalier og smøremidler relatert til næringsmiddelindustrien)
  • NB: Det er stort press på hånddesinfeksjonsprodukter. Vi jobber kontinuerlig med å få inn leveranser, men ber om forståelse for økt leveringstid på disse produktene.  

Generelle henvendelser: