Pathogen Management

Erfaring viser at svikt av en eller flere rutiner ofte er årsaken til kriser relatert til mattrygghet.

Ta kontakt for mer informasjon, eller for hjelp til beredskap:

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 90 67 35 65
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Alle henvendelser vil bli behandlet med full diskresjon.

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Mikrobiolog, Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

 

Pathogenkontroll

Listeria er en vanlig bakterie som finnes i matbehandlingsmiljøet, særlig i produksjon og pakking av ferdige produkter (RTE), kjøtt-, fisk- og fjærkreindustri.

Miljø- og produktprøvetaking spiller en viktig rolle i å identifisere potensielle problemområder i et matprosessanlegg, avslørende forhold som kan bidra til sluttproduktkontaminering. Regelmessig miljøovervåkning i og rundt produktbehandlingsområdet kan være et effektivt varslingssystem for å identifisere potensielle kilder til Listeria-forurensning i ferdig produkt.

Behold kontrollen

Aquatiq® kan bistå med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnleggende krav; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Normalt følger vårt arbeid en fire-trinns prosess:

1) Planlegging

Gjennomgang av system og resultater for å avgjøre hvilke rutiner og områder som skal prioriteres.

2) Validering / verifisering

Inngående gjennomgang av utvalgte forutsetninger, med vekt på praktisk implementering.

For eksempel, ved å vurdere rengjøring, observerer vi fullføringen av hele rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, forberedelse, forspyling, skumdannelse, skylle, desinfeksjon, sluttskylling og tørking opp.

3) Opplæring

Kommunikasjon og trening er viktig for å sikre forbedring. Vi har lang erfaring med å øke kompetansen, gjennom møter og gjennomføring av kurs.

4) Oppfølging

Læring krever god oppfølging. Vi bistår med å bygge opp nye prosedyrer og opplæring for å oppnå en stabil trygg produksjon.

Når uhellet er ute

Krisen er et faktum! Produktene er usikre. Hva gjør du?

Mål

 • Oppdag problemet raskt
 • Eliminer problemet
 • Sikre en kontinuerlig sikker produksjon
 • Heldigvis opplever de fleste bedrifter sjelden oppdagelse av Listeria eller andre patogene bakterier i deres produkter. Mange, av den grunn, har liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig – tiden er kritisk

Det er umiddelbare helserisiko og salg av produkter må i de fleste tilfeller stoppe. Omfanget av situasjonen må kartlegges. Kilden til problemet må elimineres. Effektiv håndtering av arrangementet er kritisk, både når det gjelder helse og kostnader. Å gjenopprette krever kompetanse, erfaring, lederskap, ressurser og en nøye organisert prosess.

Aquatiq® har kompetanse og omfattende erfaring, og bistår bedrifter internasjonalt for å oppdage Listeria og andre patogene mikroorganismer i prosessmiljøet og / eller produktet.

Med forsterkninger og kompetanse fra de ulike selskapene i Aquatiq®, kan vi bistå med:

Pathogen kontrollteam – Kompetanse:

 • Ledelse
 • Dyprengjøring / tilbakestilling av produksjonsanlegg
 • Hygienisk designevaluering og oppgradering
 • Listeria og mikrobiologi
 • Prøvetaking

Nødpakke, med alt som kreves for vask og tilbakestilling av fasiliteter innen få dager:

 • Kjemikalier
 • Rengjøringsutstyr
 • Demonteringsprosedyrer
 • Prøvetakingsutstyr
 • Beskyttelsesutstyr
 • Prosedyrer
 • Hjelp til å koordinere krisen ved å bistå beredskapsteamet med:
 1. Finne rotårsak og prøvetaking
 2. Nedvask og tilbakestilling av anlegget

Evaluering av krisen:

 • Hjelp til å finne rotårsak, avansert problemløsning
 • Utarbeidelse av nye prøvetakingsplaner
 • Delta i det fremtidige forbedringsprosjektet

Ressurspersoner

MD / Microbiology & Food Safety Specialist

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD / Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Heidi har spesialkompetanse innen mikrobiologi og regelverk relatert til de fleste næringsmidler, HACCP og revisjons- og prosjektledelse.

Utdannet matteknolog og har en mastergrad i mattrygghet. Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og mikrobiologisk fagansvarlig.

Heidi leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Heidi veileder kunder blant annet med prøvetakingsregimer og vurdering av analyseresultater, og hvordan dette knyttes opp mot bedriftens daglige HACCP-arbeid.

Ta kontakt med Heidi om du har spørsmål eller behov for mikrobiologisk bistand.

Lokasjon

Trondheim

Food Safety Specialist

Stein Nikolaisen

COO / Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Kompetanse

Stein har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter, og mange årsom reisende konsulent, både i inn- og utland.

Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Stein er en motivator, og har alltid en sentral posisjon i prosjekter, hvor det er behov for å endre og utvikle virksomhetens lederteam og bedriftskultur.

Lokasjon

Trondheim

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon eller ønske om demo. Vi svarer så raskt som mulig.

 • Hva gjelder henvendelsen?
 • I henhold til GDPR.