Aquatiq Sense

Beredskap & forebyggende arbeid i forhold til patogene og kvalitetsforringende bakterier & web-basert løsning for overvåking av analyseresultater i matbransjen

Aktuelt

Her legger vi ut litt nytt og aktuell informasjon.

Aquatiq Sense er et ledende selskap med kunnskap og verktøy i forhold til å jobbe forebyggende med patogene og kvalitetsforringende bakterier.

Vi er et selskap som har spesialisert seg blant annet på web-baserte løsninger for overvåking av analyseresultater i matindustrien, Aquatiq BioMap og Aquatiq Visual Lab Results. For mer info om VLR, ta kontakt.

Vi bistår med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnforutsetninger; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, teknisk hygiene, hygienisk design og rengjøring.

Produkter og Tjenester

KURS

Kurs – Næringsmiddelrenhold

Renhold er en av de viktigste grunnforutsetningene, som ofte ikke er tilstrekkelig styrt, og mye kan gå galt. Kurset passer godt til renholdsledere med team, kvalitet, teknisk og produksjonsleder.

Kurs – Hygiene og Mattrygghet

Hvis denne grunnforutsetningen ikke er tilstrekkelig styrt, kan mye gå galt. Ofte skyldes feil mangel på fokus og oppmerksomhet rundt rutiner. I mange tilfeller er det også mangelfull opplæring.

Hygienisk design

Kurs – Hygienisk Design

Stein Niklolaisen holder online og bedriftstilpasset kurs i Hygienisk Design. Passer for teknisk team, innkjøp. ledelse, kvalitet og produksjon.

Kurs – Teknisk Hygiene

Stein Niklolaisen holder online og bedriftstilpasset kurs i Teknisk Hygiene. Dette kurset passer spesielt for hele teknisk team, men også ledelse, kvalitet, produksjon m.m

KONTAKT OSS FOR EN HYGGELIG OG UFORPLIKTENDE PRAT

MD / Microbiology & Food Safety Specialist

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD / Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Heidi har spesialkompetanse innen mikrobiologi og regelverk relatert til de fleste næringsmidler, HACCP og revisjons- og prosjektledelse.

Utdannet matteknolog og har en mastergrad i mattrygghet. Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og mikrobiologisk fagansvarlig.

Heidi leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Heidi veileder kunder blant annet med prøvetakingsregimer og vurdering av analyseresultater, og hvordan dette knyttes opp mot bedriftens daglige HACCP-arbeid.

Ta kontakt med Heidi om du har spørsmål eller behov for mikrobiologisk bistand.

Lokasjon

Trondheim

Lager & Logistikkansvarlig Øst

Svein Georg Forland

Seniorkonsulent og Markedsleder
Aquatiq Sense
+47 911 84 293
svein.georg.forland@aquatiq.com

 

Svein Georg Forland

Svein Georg er seniorkonsulent med god kompetanse innen HACCP, kvalitetssystem, fiskeoppdrett, fiskeforedling, og revisjon (butikk- og leverandørrevisjoner, BRC Food, Global GAP).

Svein Georg har også jobbet mye med prøvetaking og etablering av gode systemer for trending av analyseresultater.

Praktisk erfaring fra fiskeoppdrett, fiskevelferd, slakteri, fiskeforedling og kvalitetsledelse i næringsmiddelbransjen mot både Norsk og internasjonalt marked.

Ta kontakt med Svein Georg om du ønsker mer info om hjelp til trending av analyseresultater, prøvetaking eller revisjoner.

Svein Georg holder til på Sotra og vårt kontor i Bergen.

Food Safety Specialist

Stein Nikolaisen

COO / Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Kompetanse

Stein har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter, og mange årsom reisende konsulent, både i inn- og utland.

Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Stein er en motivator, og har alltid en sentral posisjon i prosjekter, hvor det er behov for å endre og utvikle virksomhetens lederteam og bedriftskultur.

Lokasjon

Trondheim